Novinky

Připomínky ke změně č. 4 územního plánu (Vinice, Hradiště, Háje atd.).

25.04.2019 16:40

Již dnes o půlnoci končí lhůta k podávání připomínek či námitek ke změně č. 4 územního plánu. Jedná se o území kolem Vinice, Hradiště, Háje a údolí do Klecánek.

Na webu Žijeme v Klecanech najdete vzor podání připomínek i námitek k jejich další libovolné modifikaci a využití. Do žlutých polí vepište, prosím, svoje údaje. Dopis pošlete na adresu podatelny: muklecany@mu-klecany.cz a vyžádejte si sdělení podacího čísla. Podle správního řádu musí být připomínky či námitky podepsané, nebo zaslané přes datovou schránku, či s elektronickým podpisem. Pokud zašlete připomínky běžným mailem, je třeba dodat podepsanou verzi v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů.

Stejným způsobem lze podat také námitky (vlastník nemovitosti sousedící s plochou dotčenou změnou č.4).

 

ÚP_Klecany,_změna_č.4_-_připomínky (3).docx (17149)

2019_vzor_námitky (1).doc (18432)
 

Podání připomínek ve věci regulačního plánu BR4 KLECANY – U BÍLÉ ZDI města Klecany

09.04.2019 21:45

Podání připomínek ve věci regulačního plánu BR4 KLECANY – U BÍLÉ ZDI města Klecany.docx (23106)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>