Re: Re: Re: Re: školka

Knottová | 16.04.2015

Dobrý den, paní Tomášová,
děkuji za informaci. Nyní jsem se dočetla z podkladů pro změnu ZL toto "Podle § 34 odst. 8 školského zákona může zřizovatel určit odloučené pracoviště MŠ ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele (např. školy). O přijetí do této MŠ rozhoduje ředitel školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Kritéria musí být doložitelná a ověřitelná. Tato skutečnost umožňuje zohlednit kritérium zaměstnání rodičů ve sféře zájmu zřizovatele, nebo, domnívám se, např. rodiče (s trvalým bydlištěm v Klecanech), kteří prokážou, že ani jeden z nich není na rodičovské dovolené. Neplatí ani povinnost přijímat přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky."

Znamená to, že konečně může přijít ke slovu zdravý rozum a lze určit kriteria přijetí i podle " rodiče (s trvalým bydlištěm v Klecanech), kteří prokážou, že ani jeden z nich není na rodičovské dovolené"? Na jednání jít nemohu, mohl by k tomuto tématu zaznít i váš dotaz? Děkuji
Přidat nový příspěvek