Diskusní téma: Klecany, vedení města, zastupitelstva apod.

laacbadfgsuq

shpdmwme | 18.02.2020

pill cutter for cialis [url=https://usabuyou.com/]cialis free sample[/url] buying cialis online reddit

komunikace

Lukáš | 05.02.2015

Dobrý den, někdo zde sdělil, že se pan starosta vyjádří o tomu , kdo pochybil při kauze žaluzie. Stále je věc zametena pod koberec a vyjádření nikde. Jde tedy o matení občanů, nebo seriózní sdělení??????????? (nebo jsem něco přehlédl) ?

Re: komunikace

Alena Václavíková | 05.02.2015

Dobrý den, též o žádném vyjádření nevím. O kauze žaluzie jsem (jako zástupkyně kontrolního výboru) mluvila s panem starostou někdy v listopadu, kdy mi sdělil, že vyvodil osobní zodpovědnost u zaměstnankyně úřadu. Požádala jsem ho, aby věc zveřejnil, protože lidé se o to zajímají. Pan starosta řekl, že tak učiní a to jsem napsala sem v nějaké odpovědi. Též jsem však nikde nezaznamenala jeho vyjádření.
Na oficiálních stránkách města bylo umožněno občanům vkládat své připomínky. Proto se mohou občané ptát sami na to, co je zajímá. Já osobně se touto kauzou už více zabývat nechci.

Re: Re: komunikace

Lukáš | 06.02.2015

Skvělý den paní Václavíková, děkuji za odpověď. Je smutné, že jste ztratila motivaci vymoci se slibu od pana starosty. Nic méně , došlo k nepatřičnému jednání, na které bylo podáno trestní oznámení a zjistilo se že nejde o přečin. Docílilo se ,že pan Němeček již ve volbách nekandidoval, avšak viníci nebyli určeni.
Pokut šlo o to "odkráglovat" pana Němečka a nikoli o spravedlnost, je to pochopitelné, že se věc zamete pod koberec a víc se s tím nikdo nebude zabývat a viník se neoznačí.
Ano , můžeme vkládat připomínky, vyzýváte "diskutujte s námi",
Vážená, když je patrný přístup, že se cosi jen slibuje, nepatřičná jednání se zametají pod koberec, má smysl s takovou firmou komunikovat? Má smysl vkládat nějakou důvěru nějakým výrokům nebo odpovědím? Bohužel, takový pohled bude, dokud se jasně nezveřejní, kdo se dopustil pochybení. Když bylo veřejně sdělováno, jak za nic nikdo nemůže, jak se nikdo ničeho nedopustil úmyslně a přesto se skutek stal, je na místě si položit otázku, co všechno se ještě zametlo, nebo zamete pod koberec, když se viníci se neurčí a možná ani nehledají.
Co myslíte, proč nikdo na oficiálních stránkách nekomunikuje?
No, musím doufat, že s úřadem nebudu muset během dalších čtyř let nějak jednat, neboť budu moci odejít se slibem, který se jednoduše nesplní a nebudu vědět zda nejednám a tím kdo porušil pravidla poptávkového řízení. Jsme přece transparentní.

Re: Re: Re: komunikace

Zdeňka Tomášová, Alena Václavíková | 07.02.2015

Dobrý den, pane Ludvíku,
není v naší moci odpovídat na všechny Vaše otázky. Prostě proto, že některé informace nemáme. Na některé věci se samy musíme ptát těch, kteří jsou v současné době ve vedení města. A musíme čekat, až nám na ně odpoví. Na výsledky šetření ve věci žaluzie se musíte ptát pana starosty, který byl jako účastník tohoto šetření určitě informovaný přímo policií. Podle zákona o obcích nebo podle zákona č. 106 na to máte právo a vy se v zákonech vyznáte. Využijte toho.

Re: Re: Re: Re: komunikace

Ludvik | 20.02.2015

Dobrý den paní Tomášová a paní Václavíková. Nejde přece o výsledky šetření PČR, ti nejspíš zjistili , že nejde o přečin. Tím to u PČR skončilo. Nic méně došlo k pochybení a výsledky poptávkového řízení věděl jeden soutěžící dříve, než bylo celé řízení ukončeno. Nikdo však za nic nemůže a nikdo nepochybil.
Bravo!!! Kdo ví, jak se to" pytlíjuje" na úřadě dál. Nemáte pocit, že zametání nepatřičného jednání pod koberec a neoznačení viníka vrhá nehezké světlo na celý úřad i ostatní zastupitele, kteří se k věci staví netečně? Zejména, když byl problém veřejně publikován v novinách. Myslím ,že na to, aby člověk poznal co je správné a co špatné, není třeba znát zákony, stačí trocha právního vědomí a zdravý selský rozum.
Hezký den.Ludvik

Zápisy

13. prosince | 12.01.2015 | 03.02.2015

Č.j. 4220/2014 neschválila žádost paní Lucie Meyerové o pronájem nebytových prostor ke zřízení kadeřnictví a pedikůry s předpokládaným provozem dva dny v týdnu (pondělí a pátek) v prostoru zdravotního střediska.
Hlasování : 0 – 2 (Kotrba, Medek) – 3 Dvořák,Bendl, Kurhajec)
5. Č.j. 4120/2014 schválila pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku (bývalá optika) [b]DiS. Daniele Hnátové [/b]za účelem zřízení školícího centra první pomoci.
Hlasování: 4 – 0 -1 Dvořák
Schválila podpis nájemní smlouvy s DiS. Danielou Hnátovou a Bc. Kamilou
Dvořákovou na pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku za účelem
zdravotní výuky.
Hlasování. 3 _ 0 _1 Dvořák
Chtěla bych se zeptat, když rada schválila pronájem paní Hnátové, proč najednou je nájemní smlouva podepsána s jakousi paní Kamilou , když při schvalování pronájmu se mluvilo pouze o paní Hnátové?

Re: Zápisy

Alena Václavíková | 13.01.2015 | 03.02.2015

Dobrý den, jednání Rady jsou neveřejná a jediným dokladem o nich jsou tyto zápisy. Už jsem apelovala na místostarostu, aby byly zápisy podrobnější. Vámi zmiňovanou nesrovnalost by nejlépe vysvětlili členové Rady města.

Re: Re: Zápisy

13. prosinec | 14.01.2015 | 03.02.2015

Není věcí kontrolního výboru, aby zápisy byly v souladu? Když schválí rada pronájem jedné fyzické osobě, není možné, aby byla smlouva na dvě osoby. Pouze v případě, že by byl pronájem schválen právnické osobě, zde bych viděla možnost smlouvy o pronájmu oběma osobám.
V radě máme zkušené politiky a odborníky a úředníky a možná ani o nesrovnalost nejde. Můj selský rozum však nesoulad cítí.
Navrhnete radě doschválení i druhé osoby k pronájmu prostor, aby byl zápisy v souladu? Paní Hnátová je nejspíš OSVČ a má své školící centrum, kde hodlá provádět školení, neboť se v zápise nemluví o firmě a její majitelce nebo jednatelce. V případě, že by šlo o schválení pronájmu firmě, není problém, že smlouva o pronájmu bude na více osob.

Re: Re: Re: Zápisy

Alena Václavíková | 14.01.2015 | 03.02.2015

Kontrolní výbor má zákonné právo kontrolovat, jak se plní usnesení Rady (mimo jiné). Samozřejmě když narazíme na nesrovnalost nebo porušení zákona při práci Rady, je naší (morální) povinností rovněž na to upozornit, aspoň takhle si zákon vykládám já. O Vámi zmiňované věci jsem už mluvila s panem Dvořákem, který se sám ozval s vysvětlením. Dle jeho slov byla místnost na středisku rok prázdná, než se ozvaly zdravotní sestry s tím, že si ji chtějí pronajmout na kurzy první pomoci. Současně snad i kadeřnice. Rada prý usoudila, že kurzy první pomoci se do budovy střediska hodí lépe a kadeřnici doporučila náhradní prostory. Smlouva byla nejdříve napsána na paní Hnátovou, pak prý je (snad účetní, nepamatuji si to přesně) upozornila, že by měly uzavřít smlovu obě, tj. i paní Dvořáková, takže to napravily. Takto mi to vysvětlil pan Dvořák a já jsem ho prosila, aby své vysvětlení zveřejnil. Předpokládám, že to udělá, doplní mne a případně opraví.
Kontrolní výbor se bude záležitostí zabývat v rámci své činnosti, až dojde na kontrolu usnesení Rady města z daného období (zatím "dělám" zastupitelstva). Výsledky kontroly budou v zápisu, který KV předá zastupitelstvu, takže bude projednáván i součástí zápisu ze ZMě.

Záznamy: 1 - 10 ze 147
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek