Diskusní téma: Škola, školka

školka

Tereza Knottová | 05.03.2015

Dobrý den,
proč je v Klecanech zápis do školky až v květnu? Ve středočeském kraji jsou místa, kde rodiče znají už výsledky zápisu! Není to diskriminace rodičů - jak plánovat návrat do zaměstnání a jednat se zaměstnavatelem? Vyjádření školky je, že to má nařízeno v tomto termínu. Nechápu proč někde to jde v rozumných termínech a tady vše na poslední chvilku.

Re: školka

Alena Václavíková | 05.03.2015

Dobrý den,
jedním z našich návrhů je i posunutí doby zápisu na dřívější termín. Více Vám asi poví paní Tomášová, mám dojem, že o tom už mluvila i s ředitelem školy.

Re: školka

Zdeňka Tomášová | 05.03.2015

Dobrý den, pana ředitele jsem požádala o vyjádření k návrhu na posunutí termínu zápisu do školky. Nabídla jsem mu i možnost schůzky s rodiči. Mohli bychom přizvat i zástupce města. Budu Vás informovat o reakci pana ředitele.

Re: Re: školka

Knottová | 18.03.2015

Dobrý den, z usnesení Rady 9/2015 je patrno, že se jednalo o navýšení kapacity školy a byla představena studie rozšíření. Můžete nám nastínit víc? Ze zápisu kromě čísla navýšení na 420 moc možných řešení rozšíření vidět není. Děkuji

Re: Re: Re: školka

Zděňka Tomášová | 19.03.2015

Dobrý den, paní Knottová,
dlužím Vám ještě odpověď na předešlý dotaz.
11. 3. jsem na schůzce požádala pana ředitele o vyjádření k možnosti posunutí termínu zápisu do mateřské školy na dřívější termín. Pan ředitel mi sdělil, že dřívější zápis je méně vhodný. Počet volných míst pro zápis do MŠ a případná odvolání proti nepřijetí souvisí i se žádostmi o odklad povinné školní docházky, které rodiče podávají u zápisu do 1.tříd. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí do MŠ a jeho zdůvodnění nemůže vycházet z předpokladů o počtu odkladů, musí tedy počkat, až budou odklady vyřešeny. Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky svých dětí do 31. května. Pokud by tedy byl zápis do školky dřív, mohlo by se stát, že místa, která těmto dětem pan ředitel rezervuje, obsadí děti, jejichž rodiče podají odvolání ke Krajskému úřadu.
Pan ředitel mě ujistil, že je připravený na všechny další dotazy rodičů k zápisu i k chodu školky i školy odpovědět, a to jak telefonicky nebo mailem, tak i osobně.
Proto Vás chci požádat, abyste se na navýšení kapacity školy zeptala přímo pana ředitele nebo zřizovatele. Já sama o tom nevím víc než je v zápisu z Rady.

Re: Re: Re: Re: školka

Knottová | 16.04.2015

Dobrý den, paní Tomášová,
děkuji za informaci. Nyní jsem se dočetla z podkladů pro změnu ZL toto "Podle § 34 odst. 8 školského zákona může zřizovatel určit odloučené pracoviště MŠ ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele (např. školy). O přijetí do této MŠ rozhoduje ředitel školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Kritéria musí být doložitelná a ověřitelná. Tato skutečnost umožňuje zohlednit kritérium zaměstnání rodičů ve sféře zájmu zřizovatele, nebo, domnívám se, např. rodiče (s trvalým bydlištěm v Klecanech), kteří prokážou, že ani jeden z nich není na rodičovské dovolené. Neplatí ani povinnost přijímat přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky."

Znamená to, že konečně může přijít ke slovu zdravý rozum a lze určit kriteria přijetí i podle " rodiče (s trvalým bydlištěm v Klecanech), kteří prokážou, že ani jeden z nich není na rodičovské dovolené"? Na jednání jít nemohu, mohl by k tomuto tématu zaznít i váš dotaz? Děkuji
Re: Re: Re: Re: Re: školka

Alena Václavíková | 20.04.2015

Dobrý den, pokud budete moci, přijďte na dnešní zastupitelstvo, kde se bude věc projednávat. Každopádně sem potom dáme informaci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: školka

Knottová | 20.04.2015

Děkuji.
Na zastupitelstvo nemohu, budu v práci.

Neuvažujete o natáčení a prezentování videa po jednání zastupitelstva na webu ? Myslím, že to bylo i v předvolebních programech, ale věc utichla.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: školka

Alena Václavíková | 21.04.2015

Dobrý den,
změna se u mateřské školy týká zřízení tzv. odloučeného pracoviště, kde se mohou uplatnit jiná kritéria přijímání dětí, než jaká předepisuje zákon. Nejde o navýšení kapacity školky, počet míst zůstane stejný. Na toto odloučené pracoviště budou přednostně přijímány děti zaměstnanců školy, případně města jako zřizovatele (i těch, kteří nebydlí v Klecanech). Těch bude jen několik, ostatní místa budou doplněna dětmi např. osamělých matek, které nesplňují kritérium věku dítěte apod. Myšlenka se mi líbí, ale protože kritéria nám nebyla upřesněna, zdržela jsem se hlasování.
Co se týče zápisů, mám dojem, že přenosy ze schůzí zastupitelstva slibovala ODS (ale možná se mýlím, nepamatuji si to přesně). My jsme navrhli a prosadili nový jednací řád, v němž je zakotvena povinnost zveřejňovat zvukový záznam, který se pořizuje při každém zasedání. Jednací řád už platí, proto by se záznam měl objevit na internetových stránkách města.

Rodiče vítáni

Zdeňka Tomášová | 17.02.2015

Vážení rodiče,
děkuji za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Velmi stojíme o Vaše názory a připomínky, protože se takto dozvíme, co Vás pálí. Obracejte se však také na město, které je zřizovatelem školy a přímo na školu. Ta nese značku Rodiče vítáni a její kritéria najdete na https://www.rodicevitani.cz/wp-content/uploads/2015/02/RV_kriteria_certifikace_ZS_uprava_komentare_2015.pdf. Jestli si netroufáte oslovit vedení školy přímo a riskovat tak nepříjemný dopad na Vaše dítě, obraťte se na Školskou radu nebo na SRPŠ. Obo jí najdete na https://zsms.klecany.cz/. Bez Vaší iniciativy se nám těžko prosazují změny v režimu školky i školy. Slyšíme, že rodiče si nestěžují a že si to vždycky nějak zařídí. Nástrojem pro zjišťování potřeb občanů a navázání spolupráce s nimi je anketa a následně kulatý stůl se zástupci vedení města a odborníky. Uvítali byste tento způsob komunikace a spolupráce? Zapojili byste se tímto způsobem do řešení problémů ve městě a to nejen těch, které se týkají školy a školky? Děkuji za Vás názor.

Záznamy: 1 - 10 ze 82
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek