Diskusní téma: Škola, školka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kapacita školky

Jana | 21.10.2014 | 03.02.2015

Děkuji za odpověď.
To je přesně způsob, který jsem předpokládala podle Vašeho sdělení o svačinkách. Nedokážu si totiž představit, že bych po obědě řekla synovi "tak pojď, jdeš spinkat to školky" a utíkala do práce.
Ale asi jsou místa a rodiny kde to fungovat může.
Pokud jde o celé dny je to zajímavé, jen předpokládám, že těch volných míst nebude 30-40 jako těch chybějících odpoledních svačinek.

paní

Zuzana | 29.09.2014 | 03.02.2015

Dobrý den,

také mě zajímá situace s prodloužením otevírací doby ve školce. To, že školka končí v 16:30 je v dnešní době opravdu s podivem. Pokud nejsou peníze na prodloužení úvazku učitelek, tak nechápu, proč školka nezačne třeba o půl hodiny později a pak by se provoz mohl o tu půl hodinu prodloužit. Většina prací v Praze končí až po čtvrté hodiny, což pro rodiče pracující v Praze de facto znamená, že si dítě nestíhají vyzvednout.
Druhý problém, u něhož bych uvítala řešení, je již zmiňovaná dopravní situace zejména z Boleslavky. Skoro jsem nemohla uvěřit tomu, že dokonce i někteří rodiče z Boleslavky vozí dítě do školky autem! Zřejmě pohodlnost lidí nezná mezí, co k tomu dodat. Myslím, že by řešením nejen u školky, ale i v celé Boleslavce mohlo být vybudování vyvýšených chodníků se zákazem parkování na nich. A hlavně, aby začla v tomto směru fungovat placená policie!

Re: paní

Zdeňka Tomášová | 30.09.2014 | 03.02.2015

Děkuji za dotaz, otvírací doba školky trápí mnoho pracujících rodičů. Můžeme se pokusit najít peníze na navýšení úvazku pro učitelky, otvírací dobu posunout nebo nabídnout dětem různé kroužky přímo ve školce. V odpoledních hodinách se některé třídy vyprázdní a od září je k dispozici i nová školní aula. Pravý Hradec zde již několik kroužků otevřel a jsou i další možnosti. Záleží i na přání rodičů, kteří by měli využít toho, že škola nese značku Rodiče vítáni a vedení školy je otevřené vzájemné komunikaci. Město jako zřizovatel by mělo přání rodičů podporovat.
Dopravní situaci kolem školy začalo město řešit již v minulém roce. Vzniklo několik studií arch. Balleka, které všechny předpokládaly průjezd sídlištěm od Boleslavky směrem na ulici Československé armády. Obyvatelé sídliště se obávali zvýšení provozu aut, které si budou sídlištěm zkracovat cestu i když nepovezou děti do školy. Fundraiserka Pravého Hradce Alena Václavíková získala Rychlý grant od Nadace VIA na oponentní posudek odborníků a facilitaci veřejného zasedání k tomuto problému. Díky tomu se podařilo do studie zapracovat bezpečnostní prvky, o kterých se zmiňujete. Cílem je zajistit dětem bezpečnou pěší cestu do školy a omezit potřebu rodičů vozit děti až ke škole. Řidičům, kteří by měli v úmyslu sídlištěm jen projíždět, cestu maximálně znepříjemnit. Zastupitelstvo města již zadalo vypracování projektu na výstavbu komunikace a parkovišť v okolí školy včetně bezpečnostních prvků. Návaznost na dopravu v Boleslavce by se měla řešit v další etapě. Podrobnosti o tomto problému najdete na oficiálních stránkách města v sekci Plány a dotace a na stránkách Pravého Hradce.

Re: Re: paní

Zuzana | 30.09.2014 | 03.02.2015

Děkuji za odpověď.
Ještě k té školce. Kroužky navazující na školku jsou určitým řešení a taky to částečně využíváme. Bohužel je ale třeba mít určitou jistotu a oporu ve školce, tzn. že do nějaké doby schůdné pro pracujícího rodiče, bude o dítě postaráno. Jinými slovy potřebuje mít rodič jistotu v tom, že dítě může někde ponechat ve všechny pracovní dny aniž by k tomu sháněl hlídání navazující na školku. Již jsem i psala řediteli školy a školky, zda by nechtěl udělat anketu mezi rodiči o posunu provozu školky u tu půlhodinu, ale bylo to již bez odpovědi. Takže pokus o komunikaci selhal. Přitom mi tohle řešení, i kdyby bylo dočasným, přijde zatím jako nejjednodušší.

Re: Re: paní

Lukáš Ballek | 01.10.2014 | 03.02.2015

Dobrý den, rád bych zde uvedl na pravou míru několik faktů. Byly představeny tři základní studie řešení dopravy a průjeznosti, které byly dlouhodobě připravovány na úrovni konzultací s městem. Jedna z variant, která byla námi preferována, byla varianta, která vytvořila ze sídliště residentní neprůjeznou zónu. Všechny naše návrhy již obsahovaly bezpočnostní prvky a zpomalovací prvky. Takto jsme je také presentovali na veřejných jednáních s občany. Na žádost pravého hradce jsme byli ochotni představit a prodiskutovat naše studie s jejich dopravním expertem. Výsledkem je studie, která byla akceptována na jak stavební komisí, tak především veřejným projednáváním. Děkuji a byl bych rád, kdyby jste uváděla přesné informace. S Pozdravem Lukáš Ballek

Re: Re: Re: paní

Martin Kučera | 02.10.2014 | 03.02.2015

Dobrý den, na stránkách města je vidět vývoj jednotlivých variant: https://www.mu-klecany.cz/web/cs/plany-a-dokumenty/parkovani-na-sidlisti. Nevím co kdo preferoval, ale pokud se správně dívám, v návrzích z listopadu 2013 i února 2014 je varianta č.2 neprůjezdná, varianty 1 a 3 průjezdné. MK

Re: Re: Re: paní

Zdeňka Tomášová | 04.10.2014 | 03.02.2015

Ano, jedna ze studií obsahovala neprůjezdnou variantu. Ta však nebyla vybraná pro malou bezpečnost chodců při otáčení aut u školy. Průjezdná varianta byla vybavená pouze retardéry s přechody pro chodce. Bylo doporučeno doplnit další bezpečnostní prvky podle návrhu pana Ing. Syrového - vyvýšené chodníky, dusítka a pod., jak je to zachyceno v zápisech z veřejných projednávání. S pozdravem, Zdena Tomášová

Re: Re: Re: paní

Dušan Šoltys | 04.10.2014 | 03.02.2015

Dobrý den,
Ing arch. Lukáš Ballek není odborníkem na projektování dopravních staveb. Jeho prvotní návrhy sice obsahovaly bezpečnostní prvky, ale v nedostatečné míře, neboť šlo pouze o retardéry s přechody.
Návrhy se původně skutečně líbily i stavební komisi města, ale vypadaly jako obří parkoviště jehož středem prochází obousměrná plnohodnotná asfaltová komunikace do něž ústí všechny navazující uličky ze sídliště. Bylo to nepřehledné, nebezpečné pro chodce, kteří byli odkázáni na miniaturní chodníčky. Upřednostněny byly automobily a zcela se likvidovala stávající zeleň.
Poté, co se obyvatelům sídliště a Boleslavky a Pravému Hradci podařilo diskuzi o podobě stavby s městem otevřít, se nový návrh díky připomínkám Ing arch. Květoslava Syrového i podnětům občanů doplnil o další bezpečnostní prvky. Ty výrazně zlepšily bezpečnost chodců a provozu vůbec. Vzali se do úvahy pohyby chodců a zvětšily se adekvátně šířky chodníků. Chodci přechází na vyvýšených plochách, kde jsou úzké průjezdy pro automobily vymezeny řadami sloupků. Průjezd pro auta není přímý, ale je zpomalován jak šikanami, tak dusítkem přímo před bránou školy. Tou se již nezaváží školní jídelna, protože ta má vlastní vjezd na tzv.technický dvůr. Asfalt je nahrazen zámkovou dlažbou. Začal se brát větší ohled na zeleň.
Původní návrh z jara loňského roku, na kterém pracoval ing. arch. Lukáš Ballek samostatně, se natolik liší od definitivního řešení z letošního roku, že přínos veřejné diskuse a odborné oponentury nelze popírat!
S pozdravem, Dušan Šoltys

Re: paní

David Ledvinka | 30.09.2014 | 03.02.2015

Dobrý den paní Zuzano,

dovolím si odpověď na část Vašeho dotazu, který se mně osobně dotýká. Bydlím v Boleslavce, konkrétně v ulici U Louže, kousek od značky konec obce a ano, vozím dítě do školky autem. Hlavním důvodem není pohodlnost (i když časová úspora je znatelná), ale je jím bezpečnost. Výše tuto skutečnost popisuje pan Krejbich, kdy chůze s tříletým dítětem v tomto exponovaném čase není bezpečná a téměř žádný ze spěchajících rodičů nerespektuje značku "Obytná zóna (20 km/h)". Vznesli jsme dotaz na pana Wachtla, který náš dotaz předal místostarostovi obce panu Jurkenikovi, který je ve spojení s panem Němečkem.

Re: Re: paní

Zdeněk Z. | 01.10.2014 | 03.02.2015

Dobrý večer,

nechci rejpat, ale články ohledně dopravní situace v Boleslavce mě zaujaly:-). Provoz kolem školky je bezpochyby neutěšený, podobných problémů by se asi nalezlo více, včetně mnohokrát zmiňované rychlosti. Upozornit však chci na jinou skutečnost - pokud si obyvatelé "obytné zóny" stěžují na rychlost a chtěli by ji pokutovat, měli by si také uvědomit, že stání v obytné zóně není povoleno (kromě vyhrazeného místa k parkování). Pokud vím, takové označené místo je v celé zóně jen jedno.. Chodím do školky s dítětem obytnou zónou každý den, takže nejsem rozhodně zastánce řidičů překročující rychlost, ale jen se snažím upozornit, že metr by měl být nastaven spravedlivě, protože zaparkovaná auta tam často překáží (jak chodcům, tak řidičům).

Záznamy: 61 - 70 ze 82
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Přidat nový příspěvek