Diskusní téma: Sociální péče, zdravotnictví

Sliby

Kecal | 26.05.2016

10.) na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 dotací Farní charitě Neratovice ve výši 502 000 Kč za účelem podpory sociálních služeb:
zrušení nehospodárného a těžkopádného externího nákupu sociálních služeb pro občany Klecan. Vybudování vlastních obecních sociálních služeb na základě dialogu s občany (zjištění potřeb);

Sociální byty

Pavel Kotrba | 02.10.2014 | 03.02.2015

Dobrý den, zmiňujete ve svém programu zajištění sociálního bydlení pro sociálně slabé a pro seniory. Můžete prosím vysvětlit z jakých prostředků to chcete realizovat a pokud z dotací, jak zajistíte alespoň pětiletou udržitelnost. Pokud by to nevyšlo, mohlo by se město dostat do značných potíži.
Pěkný den

Re: Sociální byty

Alena Václavíková | 03.10.2014 | 03.02.2015

Dobrý den, pane Kotrbo,
děkuji Vám a možná i Vašim dalším spolukandidátům ze SNK - STAN, že čtete naše fórum. Naplňuje mne to nadějí, že v případě našeho volebního úspěchu nebude problém najít společnou řeč a začít efektivně spolupracovat.
Především musím upozornit, že nejde o byty pro sociálně slabé, ale o byty pro mladé lidi, čili ten typ bytů, kterým se říká "startovací", tedy byty většinou malometrážní, v horší kvalitě apod., a tedy levnější a pro mladé snáze dostupné. Nabízí je řada obcí v rámci podpory svých mladých obyvatel a ve snaze udržet si je, aby se jim neodstěhovali. U těchto bytů bývá spíše problém s tím, aby se nájemníci v určeném čase zase odstěhovali, nikoliv naopak, takže pětiletou udržitelnost je možné dodržet bez větších komplikací. Byty nejsou ohroženy devastací ze strany nepřizpůsobivých nájemníků o nic více, než kterékoli jiné nájemní byty.
Co se týče podpory bydlení pro důchodce, spíše než o nové bydlení jde o to, umožnit jim, aby se nemuseli stěhovat do DPS. Čili zajistit pečovatelskou službu, osobní asistenci… vše, co relativně zdravý senior, který žije sám, potřebuje. To je úloha sociální služby, kterou bychom rádi zřídili místo nákupu služeb od Charity Neratovice. Pro ty, kterým však již nevyhovuje bydlení ve velkém bytě nebo domě, bychom chtěli vystavět finančně dostupné byty.
K tomuto bydlení je možno využít jak existujících objektů v majetku obce, tak zrekonstruovat objekty v areálu Dolních kasáren. Urbanistická studie, kterou si současné zastupitelstvo objednalo a kterou vypracoval ing. arch. Zůna, řeší jak úpravu budov v kasárnách, tak i etapizaci výstavby a postupné financování.
Realizace všeho, co máme v programu, bude samozřejmě záležet na povolebním složení zastupitelstva. Sdružení Žijeme v Klecanech je připraveno spolupracovat. Netváříme se, že všemu rozumíme a všechno okamžitě začneme dělat lépe, než jste to dělali Vy. Ale naší jednoznačnou prioritou na poli investic jsou investice do obyvatel města - mladých, starých, rodin. Této prioritě bychom v případě zvolení samozřejmě přizpůsobovali rozpočet.
Pevně věříme, že se dokážeme dohodnout a dokážeme i společně pracovat pro Klecany, pokud tak rozhodne vůle voličů.
S pozdravem Alena Václavíková

Re: Re: Sociální byty

Pavel Kotrba | 06.10.2014 | 03.02.2015

Děkuji za odpověď. I já jsem rád, že i Vy diskutujete na našem fóru. Přesto musím poznamenat, že vím co je sociální bydlení, ale stále si nejsem jist tím financováním a udržitelností. Nevím, jestli jsme schopni bez úvěru stavět byty s nízkým nájmem a čekat, že se nám to během mnoha let vrátí. To dělají developeři s úvěry a mají na to týmy odborníků a snaží se hlavně prodat ne pronajímat. A to nemluvím o správě a údržbě.

Pěkný den

Pavel Kotrba

Re: Re: Re: Sociální byty

Alena Václavíková | 07.10.2014 | 03.02.2015

Dobrý den, já jsem na Vašem fóru ještě nediskutovala, pouze na vláknu diskuse na neofciálních klecanských stránkách, věnovaném Vám.
Ano, ta problematika rozhodně není jednoduchá, netvářím se, že máme v rukávu geniální řešení. Nicméně naše priority při rozhodování o investicích jsou nastaveny takto. Možnosti financování a udržitelnosti bychom rádi nechali podrobit důkladné analýze, která zahrne i zvážení průchodnosti případné společné investice svazku obcí a všechny výhody, nevýhody i komplikace.
S pozdravem Václavíková

Záznamy: 1 - 5 ze 5

Přidat nový příspěvek