Blíží se termín ukončení sběru dotazníků spokojenosti

06.05.2015 11:38
Vážení přátelé, 
sběr dotazníků o spokojenosti občanů s vedením města bude ukončen 15.května. Nezapomeňte dotazníky vyplnit a odevzdat do tohoto termínu. Anketa je důležitá a je dokladem našeho zájmu o život v Klecanech. Město nemůže zlepšovat to, o čem neví! 
Připomínáme, že anketu najdete na oficiálních stránkách města, dotazníky lze buď vyplnit i odeslat online, nebo je možné si dotazník vytisknout či vyzvednouna městském úřadě a odevzdat na některém ze sběrných míst. 
Využijme příležitosti vyjádřit svůj názor!
 
 

Sběrná místa pro odevzdání dotazníků

Pošta Klecany (U Školky 487/0), Městský úřad Klecany (Do Klecánek 52), Potraviny Miroslav Kříž (nám. Třebízského 54/10) a Potraviny Miroslav Kříž (Čsl. armády 347).