Další příspěvek k problematice obecní policie

20.02.2015 19:15

V pátek 20. 2. navštívily dvě zastupitelky z Žijeme v Klecanech Zdeňka Tomášová a Alena Václavíková služebnu Obecní policie Líbeznice. Hovořily jsme s velitelem R. Sedlákem a s jeho dvěma kolegy. Cílem naší návštěvy bylo seznámení s fungováním líbeznické policie a další sběr poznatků a informací, které nám pomohou rozhodnout se, jaké postoje zastávat a jak hlasovat při debatě zastupitelstva o podobě policie v Klecanech.

Líbeznická policie zaměstnává čtyři strážníky, nemá nepřetržitou službu. Obec má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s třemi dalšími obcem (Bašť, Předboj a Bořanovice), celkový spádový obvod policie je cca 5 500 obyvatel na asi 23 km2.

Dvě z obcí Líbeznicím ročně platí částku odpovídající nákladům na plat, vybavení a další potřeby jednoho strážníka, třetí má rozsah spolupráce menší. Obcím se věnují všichni čtyři strážníci v počtu hodin adekvátním částce, kterou obce platí.

Každý týden se koná schůzka vedoucího líbeznické policie se starosty nebo určenými zastupiteli Líbeznic a dvou obcí s větším rozsahem spolupráce, kde se vyjasňují problémy či požadavky obcí. Kromě toho jsou starostům pravidelně odevzdávány svodky o činnosti OP.

OP úzce spolupracuje s Policií České republiky, které vypomáhá s některými případy. Stejně jako zdibští policisté, i líbezničtí se vyjadřují v tom smyslu, že třebaže obecní policie by měla policii státní doplňovat, prakticky její činnost v obcích nahrazuje.

Stejně jako strážníci ve Zdibech i líbezničtí policisté pracují nad rámec své pracovní doby, zajišťují prakticky nepřetržitou komunikaci s občany na služebním telefonu a noční služby mimořádně podle potřeby. Každý den se snaží věnovat alespoň hodinu denně pěší pochůzce. Fungují i jako záchranný sbor a věnují se prevenci (projekt Mladý strážník, každý měsíc preventivní akce, např. pro seniory apod.).

V Líbeznicích a v Bašti  funguje kamerový systém. Líbeznické kamery míří na čtyři exponovaná místa v obci, obraz je přenášen do služebny.  Největší přínos kamerového systému spatřují policisté v prevenci. Vyhodnocování záznamů z kamer je sice časově  náročné, přesto záznamy slouží i pro zpětné dohledávání pachatelů přestupků či trestných činů (předávají se PČR). Strážníci nás seznámili i s „antivandal“ fotopastmi, které je možno používat pro přímé odhalování pachatelů přestupků.

Strážníci se pochvalně vyjádřili o velké míře podpory, které se jim dostává ze strany obce Líbeznice.

Líbezničtí strážníci potvrdili slova zdibského policisty p. Wachtla o problémech při měření rychlosti:  místa i časový plán musí být schváleny dopravní policií, která prakticky nedává povolení např. na měření uvnitř obytné zóny. Informovali nás o zpomalovacích bezpečnostních prvcích v jejich obci a hovořili i o možnosti orientačního kontrolního měření rychlosti bez práva udílet pokuty, kterou už využili v Líbeznicích.

Jako největší problém při konstituování či doplňování obecní policie vidí velitel Sedlák i jeho kolegové hlavně personální zabezpečení. Neboli – sehnat kvalifikované a kvalitní lidi do obecní policie je velmi těžké. V Praze, která je velmi blízko, dostávají strážníci náborové příspěvky i vyšší plat. 

Ptaly jsme se i na názor líbeznických policistů na počet strážníků pro obec velikosti Klecan. Shodli se, že naprosto minimální počet je dva strážníci.

Schůzka s Obecní policií Líbeznice je pro nás dalším podkladem pro naše hlasování ve věci policie.  Na základě schůzek na OP Zdiby, veřejné besedy i schůzky na OP Líbeznice se zatím přikláníme k variantě rozšíření a zkvalitnění spolupráce s OP Zdiby. Vše bychom ještě rády doplnily analýzou různých variant jak vlastní policie, tak spolupráce s OP Zdiby, kterou jsme již navrhovaly a kterou ještě plánujeme navrhnout zastupitelstvu.