Hlasování ve střetu zájmů? Příspěvky spolkům

04.03.2015 08:39

Vážení občané, 

na zítřejším (5. 3. 2015) zasedání Zastupitelstva města Klecany se bude rozhodovat o příspěvcích města spolkům v roce 2015. Protože tři naše zastupitelky (Zdena Tomášová, Alena Václavíková a Eva Stanislavová) jsou zároveň členkami spolku Pravý Hradec, který žádá město o finanční příspěvek, budeme na zasedání v tzv. střetu zájmů.  Plánujeme, že svůj střet zájmů nahlásíme zastupitelstvu, aby projednalo, zda se můžeme hlasování zúčastnit. Abychom se ujistily, že budeme postupovat správně, obrátily jsme se na právní poradnu na webu Otevřené společnosti.cz. Poradce pro záležitosti veřejné správy O. Kužílek nám odpověděl a z jeho odpovědi vyjímáme: 

"Především si je nutno uvědomit, že střety zájmů přirozeně nastávají a samy o sobě ještě neznamenají, že je něco špatně. Klíčová otázka z hlediska otevřenosti a férovosti rozhodování je v tom, zda se nastalý střet zájmů podaří dostatečně vyřešit. Některé případy řešení mají, některé ne (zejména systémové, trvale se opakující střety zájmů často nemusejí mít řešení). Vposledku jde vlastně například o to, zda zájem obce na tom, aby daný spolek v obci fungoval, je větší, než jen osobní zájem členů spolku na tom, aby spolek obdržel podporu z rozpočtu obce, například tím, že jim díky tomu vznikne nějaký příjem.

V každém případě jste povinna podle § 83 odst. 2 zákona o obcích"sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat," tedy sdělit ji nejen zastupitelstvu, ale také komisi či výboru, pokud ji projednávají.

Dále by zastupitelstvo (stejně tak další orgány) mělo tento střet projednat to, zda v daném případě jde skutečně o problém, anebo jde o situaci, která je transparentní a legitimní. Závěrem projednání otázky střetu zájmu v zastupitelstvu by mělo být vyslovení názoru na to, zda je vhodné, aby se člen zastupitelstva, který je ve střetu zájmů, účastnil hlasování.

Pokud zastupitelstvo uzná, že nevidí problém v hlasování svých členů ve střetu zájmů, pak je vše v pořádku. Pokud to neuzná, situace se svým způsobem "vyostřuje". Zastupitelé ve střetu zájmů mohou i přesto hlasovat, pouze se nepodařilo střet zájmů dostatečně vyřešit. Bude pak na jejich osobním rozhodnutí, zda budou hlasovat pro výsledek, který jim přináší výhodu.

Lze ale říci, že v podobném případě, který uvádíte, je veřejným pojmenováním a projednáním věci střet zájmů v zásadě vyřešený. Nikdo nečiní nic utajeně a předložil argumenty, které ospravedlňují hlasovat i ve střetu zájmů."