Místa ve škole a školce

29.01.2015 14:45

27. ledna navštívily zastupitelky za Žijeme v Klecanech Z. Tomášová a D. Šoltysová pana ředitele ZŠ a MŠ V. Lacinu. Náhodou se k nim přidal i pan místostarosta D. Dvořák.
Cílem schůzky bylo projednat s panem ředitelem jeho plány na řešení vývoje počtu dětí v základní i mateřské škole.
Rodiče znepokojila kritéria pro zápis do 1. třídy, zvláště bod o losování při větším počtu prvňáků. Je známo, že rodiče vedlejší obce přihlašují svoje děti k trvalému pobytu v Klecanech, aby splnili podmínku pro přijetí do klecanské školy, přestože jejich obec netvoří s Klecany společný školský obvod.
Pan ředitel nám sdělil, že není možné kritérium bydliště dítěte měnit, protože podle vyjádření ombudsmanky není možná diskriminace dítěte z důvodu bydliště a není možné přijetí dítěte do školy podmiňovat tím, že dítě musí bydlet na společné adrese s rodiči. Nepřípustná je i podmínka délky tohoto pobytu.
Pan ředitel nás ujistil, že letos se do školy dostanou všechny děti. Pro příští roky bude hledat možnosti zvýšení kapacity školy na základě právě zadané architektonické studie. Paní starostka Řeže objednala i studii demografického vývoje v Řeži i okolních obcích.
Dále jsme se ptali na kapacitu školky a řešení případného převisu zájmu. Pan ředitel slíbil, že zváží zařazení dotazu na možnost navštěvovat školku pouze v některých dnech v týdnu. Školský zákon totiž dovoluje přijmout dvě děti na jedno místo ve školce, aniž by se tím měnil počet dětí odpovídajíci počtu dětí zapsaných v rejstříku škol. Je možné, že někteří rodiče této možnosti využijí a tím se kapacita školky mírně zvýší.
Pokud se to nepodaří, může převis zájmu o školku řešit spolek Pravý Hradec společně s vedením města. Zřejmě by bylo možné založit dětskou skupinu. Aby školné bylo pro rodiče přijatelné, byla by nutná podpora města.