Pozvánka na zastupitelstvo a upozornění občanům

15.04.2015 10:53

Vážení občané, v pondělí 20. 4. se koná zasedání zastupitelstva města Klecany: 

 

Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání Zastupitelstva města Klecany,

které se koná v pondělí  20. dubna 2015

v 18.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

 

 

                                     Program:

                               

 

1.    Schválení programu ZMě

2.    Dotazy, připomínky a podněty občanů

3.    Plnění usnesení minulého zasedání ZMě

4.    Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ

5.    Vinice – dopis občanů

6.    Informace

7.    Diskuze

8.    Schválení přehledu přijatých usnesení

9.    Závěr         

       

 

                                                                                                 Ivo Kurhajec

                                                                                                starosta                

 

Současně sem kopírujeme upozornění občanům, uveřejněné na neoficiálních stránkách Klecan (www.klecany.cz/)

  

14. 04. 2015

Veřejné projednání dopisu občanů 20.4.2015

Vážení přátelé, signatáři otevřeného dopisu ZMě ve věci vinice, vážení členové společenství Pod Dubem

Jak někteří možná víte, podařilo se prosadit veřejné projednání dopisu ohledně změny územního plánu a zástavby Vinice, který jsme v roce 2014 v srpnu zaslali na radnici. 

Dopis se bude projednávat na samostatném ZMě v pondělí 20.4.2015 od 18.15. hodin. Očekáváme, že zde bude ze strany obce poskytnuto mnoho informací a je také možnost se ptát a získat odpovědi na naše otázky.

Žádáme vás o podporu a o co největší účast na zasedání.

Na zasedání budeme spolu s panem Bradkou informovat o situaci okolo háje - na 3/4 tohoto roku je plánované kácení a několik měsíců se snažíme dopad tohoto zásahu minimalizovat, případně dosáhnout jeho úplného zrušení.

 

Prosíme vás tedy o Vaši účast na zasedání a podporu.