Předvolební setkání s občany

02.10.2014 07:48

absolvovalo dvanáct našich kandidátů ve středu 1. 10. na Městském úřadu. Dostali jsme příležitost seznámit přítomné s našimi plány, jak konkrétně naplňovat body našeho volebního programu. Probralo se toho hodně: komunikace města s občany, internetové stránky města, strategický plán, revitalizace kasáren, územní plán, ČOV, komunitní plánování, podpora podnikání, bezpečnost a policie, podpora mládeže, prevence vandalismu a další. Setkání se zúčastnil i pan starosta, který jako jediný vyslyšel naši výzvu ke kandidátům SNK – STAN, aby diskutovali společně s námi. Umožnil nám tak vyjasnit důležitou věc: naší motivací ke kandidatuře je chuť dělat něco pro Klecany. Není to rivalita, není to nepřátelství, chceme a umíme spolupracovat.

 

Všem z Vás, kteří jste přišli, děkujeme za Váš zájem, Vaše názory a Vaše otázky. Mluvit s lidmi je pro nás hodně důležité. Pokud nám ve volbách dáte svou důvěru, jsme připraveni nejen Vám předávat informace o své činnosti, ale také Vám naslouchat.