Přijďte na zastupitelstvo! 11. 6. 2015

09.06.2015 09:36

Podklady pro zastupitelstvo: 

Závěrečný účet2014.doc (179200)
Výkaz zisku a ztráty 2014.pdf (90533)
Rozvaha 2014.pdf (95125)
závěrečný účet DSO Údolí Vltavy 2014.pdf (140991)
zaverecny-ucet-dolni-povltavi.pdf (583585)
žádost o odkup pozemku pod TS.pdf (5077297)
Výkaz Fin 2-12 2014 za měsíc 12.pdf (183766)
Rozpočtové opatření 52015 návrh.xls (44032)
Rozpočtové opatření 42015 schválené.xls (44032)
Příloha 2014.pdf (117531)
Podklady nájemní smlouvy pro PH.pdf (678699)

Podklady nájemní smlouvy pro PH.pdf (662,8 kB)
Komentář k RO52015 návrh.docx (17513)

Komentář k RO42015 úpravy v rámci §-schválené.docx (17,3 kB)

žádost poz. č. 700 -1.pdf (2431829)