Prostor pro občany na schůzích zastupitelstva

05.12.2014 09:37

Vážení občané, obracíme se na vás s dotazem, jak vám vyhovuje prostor, který máte pro své dotazy a připomínky na schůzích zastupitelstva. Podle platného jednacího řádu máte možnost se vyjadřovat k projednávaným bodům. Navíc po vyčerpání programu následuje diskuse, kde je možnost vznést dotazy k jiným tématům, než se projednávala. Tato diskuse v současném platném jednacím řádu zakotvena není. 

Naše sdružení navrhlo úpravy jednacího řádu, ve kterém je možnost občanů vznášet dotazy, připomínky a návrhy ošetřena tak, že do úvodní části schůze by byl zařazen třicetiminutový blok věnovaný dotazům, podnětům a připomínkám občanů. Jednací řád vymezuje, že dotaz občanů je uveden v zápisu spolu s odpovědí a že dotazy, na které nelze bezprostředně odpovědět, budou vyřízeny bezodkladně, nejdéle do 90 dnů (limit daný zákonem.  Diskuse po ukončení programu zasedání by zůstala zachována. 

Naše úprava jednacího řádu tak vlastně zaručuje občanům, že jejich podněty, které v onom bloku vznesou, bude mít někdo povinnost řešit. 

 

Protože naše úprava není ostatními zastupiteli přijímána jednoznačně, obracíme se na vás s dotazem: máme tento bod v jednacím řádu prosazovat, nebo jste spokojeni s tím, jak je to nyní? Co si o tom myslíte? 

Prosíme, pište odpovědi do naší diskuse na webových stránkách nebo na facebooku. 

Děkujeme! 

Žijeme v Klecanech