Reakce na trestní oznámení

23.10.2018 08:45

Vážení sousedé, 

jak jistě mnozí z Vás zaznamenali, před volbami se v Klecanech objevily anonymní letáky, které obviňovaly starostu Ivo Kurhajce a bývalého místostarostu Ladislava Němečka z různých činů a nabádaly občany, aby je nevolili.

Tento způsob předvolebního boje považujeme za nečestný, zbabělý a podlý. O to více nás překvapilo, když jsme zjistili, že pánové Ivo Kurhajec a Ladislav Němeček z tohoto jednání obvinili na policii dva naše kandidáty. Bez sebemenších důkazů a neoprávněně, jen proto, že usoudili, že snad naše hnutí takto
usiluje o nějaký prospěch.

Jednání pánů Ivo Kurhajce a Ladislava Němečka nás velmi překvapilo a lidsky se nás dotklo. Oba obvinění – Zdeňka Tomášová a Jaromír Bratka – vždy své výhrady oběma pánům říkali do očí a přímo, nikdy se nesnížili k pomlouvání či anonymním pamfletům.

Obvinění našich členů považujeme za velmi nešťastné. Přišlo v situaci, kdy je v zájmu Klecan, aby lidé na radnici (kam byla Zdeňka Tomášová po zásluze zvolena) spolupracovali a táhli za jeden provaz.)

Důrazně se distancujeme od onoho pomlouvačného pamfletu a věříme, že věc bude  řádně prošetřena a nalezen skutečný pachatel.

SNK  Žijeme v Klecanech