Rozhovor s Evou

23.09.2014 21:56

Mgr. EVA STANISLAVOVÁ. 50 let
kandiduje na pozici č. 9
1) Proč žijete právě v Klecanech a jak zde žijete dlouho?
V Klecanech jsem se narodila a žiji nepřetržitě celý svůj život v rodinném domku. Je to moje rodné město a vždy mě zajímalo, co se zde děje a jak.
2) Jaké místo tady máte nejraději?
Nejraději mám procházku místním hájem, která ústí k výhledu ze skály vysoko nad řekou. Druhá oblíbená trasa je procházka před "Masarykovu skálu" k výhledu "U křížku" a dolů k řece, k přívozu. To jsou pro mne Klecany.
4) Na radnici kandidují čtyři subjekty, z toho ve třech jsou nezávislí kandidáti. Proč by měli lidé volit právě Vás?
Důvody: Máme nejvíce vysokoškolsky vzdělaných kandidátů. Mnozí nově přistěhovalí ("nově" míním, že nejsou starousedlíky), kteří tímto (pro mne) dokazují, že se chtějí zapojit a není jim lhostejný osud města. 
Kandidátku "Žijeme v Klecanech" vnímám jako neambiciózní (ve smyslu osobního prospěchu), čistou a upřímnou.
5) Co dobrého už jste pro Klecany udělali?
Pravidelně (a dlouho  ), se účastním kulturních akcí města a pomáhám při jejich tvoření a organizaci.
6) Jaký je Váš koníček, při čem si odpočinete?
Odpočívám aktivně. Tvoříme s Lakomými Barkami. Vedu seniorské divadlo v Praze. Spolupracuji s různými ZŠ (pravidelně ZŠ Na Šutce) v rámci pedagogicko-dramatické výchovy (projekt Šikana). Tancuji, cvičím a vášnivě čtu!