Ustavující zasedání zastupitelstva

31.10.2014 01:15

Dne 30. 10. 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Klecany. Na tomto zasedání přednesla zástupkyně našeho sdružení toto prohlášení: 

"Sdružení Žijeme v Klecanech vstoupilo podle výsledků voleb do zastupitelstva jako druhá nejsilnější strana. Přestože lídři jak SNK-STAN, tak ODS před volbami shodně proklamovali, že budou spolupracovat se všemi subjekty v zastupitelstvu, v povolebních jednáních naše sdružení ze spolupráce vyloučili. Během povolebních jednání jsme byli informováni o uzavření koalice SNK-STAN s ODS a o tom, že naši kandidáti na členy Rady města nebudou touto koalicí podpořeni. Přes tyto informace jsme se rozhodli do Rady města vyslat dvě své kandidátky.

K volbě starosty a místostarosty máme následující prohlášení: Po volbách jsme byli připraveni podpořit kandidáty ostatních stran, jak vítězné SNK – STAN, tak ODS, která se ocitla těsně za námi. Očekávali jsme, že ostatní strany dostojí svým předvolebním slibům široké spolupráce. Veškerá spolupráce v Radě nám však byla zástupci vzniklé koalice SNK-STAN a ODS odepřena. Za těchto okolností nám nezbývá než pevně stát v opozici a tedy nepodpořit kandidáty na starostu a místostarostu.

Přestože budeme v opozici, chceme být konstruktivní opozicí a podporovat to, co bude dobré pro občany Klecan. Proto jsme se rozhodli ucházet se o vedení kontrolního výboru a o členství ve finančním výboru. Vycházíme z tradic demokratického zřízení, kdy ve volených institucích včetně parlamentu se vždy kontrolní funkce svěřují opozici. Opozice má mít převahu v kontrolních orgánech, jakým je v našem případě kontrolní a finanční výbor. Proto očekáváme, že i Klecany patří do moderní demokratické společnosti a že to zastupitelstvo prokáže tím, že zvolí naše kandidáty v tom počtu, jak byli nominováni." 

Naše nominace: 

Rada města: Zdeňka Tomášová, Mgr. Alena Václavíková

Finanční výbor: členové Ing. Jitka Holoubková, Mgr. Bohumil Hrbáček, Robert Sklenařík

Kontrolní výbor: předsedkyně Mgr. Alena Václavíková, členové David Ledvinka, Monika Kašníková, Zdeňka Tomášová

 

Jediným kandidátem na starostu byl Ivo Kurhajec, kterého naše zastupitelky ve volbě nepodpořily. 

Jediným kandidátem na místostarostu byl Bc. Daniel Dvořák, kterého naše zastupitelky ve volbě nepodpořily. 

 

Zastupitelstvo poté zvolilo tyto kandidáty: 

Starosta: Ivo Kurhajec (SNK-STAN)

Místostarosta: Bc. Daniel Dvořák (ODS)

Členové Rady města: Jiří Medek (SNK-STAN), Mgr. Pavel Kotrba (SNK-STAN),  Ing. Jiří Bendl (ODS)

Finanční výbor: předseda Ing. Miroslav Filinger (SNK-STAN), členové Ing. Jiří Bendl (ODS), Ing. Jitka Holoubková (Žijeme v Klecanech), Václav Kuchta (KSČM)

Kontrolní výbor: předsedkyně Mgr. Alena Václavíková (Žijeme v Klecanech), členové Martin Hora (SNK-STAN), Dušan Šebek (ODS), Zdeňka Tomášová (Žijeme v Klecanech), ing. Jiří Valtera (KSČM)