Milí klecanští sousedé,

08.09.2014 05:12

život v našem městě nám není lhostejný. Vnímáme rezervy současné radnice v oblastech komunikace s občany, otevřenosti a péče o rodinu. Proto jsme se dali dohromady jako skupina nezávislých kandidátů do komunálních voleb 2014. Chceme být nositeli pozitivních změn v uvedených oblastech. Chceme na radnici prosadit otevřenou politiku, přátelskou k občanovi a jeho rodině. Nechceme pouze slibovat, ale uvážlivě a zodpovědně pracovat. Proto jsme sestavili program, který bude základem naší práce v zastupitelstvu. Je pro nás závazný a jsme odhodláni udělat maximum pro jeho plnění. Naší prioritou není získat vedoucí pozice na radnici, ale mít vliv na její fungování. Klademe důraz na transparentnost a dodržování pravidel. Naší vizí je dosažení spolupráce všech místních zastupitelů napříč politickými stranami ve službě svému městu.