Vzděláváme se a získáváme zkušenosti

03.03.2015 13:00

Od zvolení zástupkyň sdružení Žijeme v Klecanech do zastupitelstva jsme se zúčastnily několika seminářů a konferencí:

26. 11. 2014  

Starostové starostům - Transparentnost v obcích

Poslanecká sněmovna, pořádal poslanec Jan farský

Seminář byl zaměřený na transparentnost a otevřenost radnice.

Klikací rozpočet , registr smluv, příklady dobré praxe

Odkaz na prezentace semináře:

https://www.starostovestarostum.cz/seminare/transparentnost-v-obcich/

 

13. 1. 2015

Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb.

Magistrát hl. města Prahy, pořádala Diakonie českobratrské církve evangelické

Seminář o starosti obcí ve prospěch seniorů. Nezastupitelnou roli hraje nejen rodina a přátelská či sousedská výpomoc, ale také aktivity obcí  - souhrnně komunitní podpora.

Odkaz na prezentace semináře:

https://www.dustojnestarnuti.cz/ruzne/na-magistratu-hl-m-prahy-probehl-seminar-ke-zdravotne-socialnim-sluzbam/

 

21. ledna 2015

Setkání s motivujícími starosty – Obce sobě

Hotel DUO, pořádal SMO ČR v rámci evropského projektu meziobecní spolupráce Obce sobě

Zkušenosti ukazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Důležitá je role MAS.

Odkaz na prezentace semináře: https://www.obcesobe.cz/setkani-s-motivujicimi-starosty/

 

3. února 2015

Starostové starostům - Inovace v řízení obce

Poslanecká sněmovna, pořádal poslanec Jan Farský

Na programu byly elektronické aukce, opět klikací rozpočet, uveřejňování smluv, otevřená data a rady pro starosty začátečníky.

Odkaz na prezentace semináře: https://www.starostovestarostum.cz/seminare/inovace-v-rizeni-obce/

 

16. a 17. února 2015

Dobrá radnice

Magistrát hl. města Prahy, pořádala AGORA CE, která dlouhodobě usiluje o zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany a radnicemi, povzbuzuje zájem občanů o věci veřejné s cílem zvýšení politické kultury v ČR.

Konference seznámila zájemce z řad místní správy, neziskovek i akademické sféry s inovativními postupy při spolupráci s veřejností a ukázala příklady dobrých řešení, jako je např. participativní rozpočet, Lepší místo, Pěstuj prostor či rozklikávací rozpočet, zveřejňování smluv a mnoho dalších.

Odkaz na prezentace konference: https://www.agora-ce.cz/vzdelavani/konference-dobra-radnice/