Zasedání zastupitelstva 15. 11. 2018

18.11.2018 10:13

Zasedání zastupitelstva, konané 15. 11. 2018 proběhlo v celkem klidné a pracovní atmosféře. Zastupitelka za „Žijeme  v Klecanech“ navrhla vyřadit  z programu bod „Záměr revitalizace území  mokřadu“, protože existovaly rozpory mezi podklady připravované akce, například na webu města  nebyla zveřejněna již zpracovaná Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění  (DUR), ve zveřejněných materiálech je zřetelný nepoměr v počtu zakreslených stromů a zejména v počtu stromů s vyšší dendrologickou hodnotou, není tedy zřejmý rozsah kácení stromů a za těchto podmínek, není možné záměr projednávat. Návrhu bylo vyhověno, projednání se odložilo a podklady budou před jednání zastupitelstva projednány na  pracovním zasedání, aby se s nimi seznámili všichni zastupitelé. Další zasedání bude začátkem prosince.