Novinky

Připomínky ke změně č. 4 územního plánu (Vinice, Hradiště, Háje atd.).

25.04.2019 16:40
Již dnes o půlnoci končí lhůta k podávání připomínek či námitek ke změně č. 4 územního plánu. Jedná se o území kolem Vinice, Hradiště, Háje a údolí do Klecánek. Na webu Žijeme v Klecanech najdete vzor podání připomínek i námitek k jejich další libovolné modifikaci a využití. Do žlutých polí vepište, prosím, svoje údaje. Dopis pošlete na adresu podatelny: muklecany@mu-klecany.cz a vyžádejte si sdělení podacího čísla. Podle správního řádu musí být připomínky či námitky podepsané, nebo zaslané přes datovou schránku, či s elektronickým podpisem. Pokud zašlete připomínky běžným mailem, je třeba dodat podepsanou verzi v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů. Stejným způsobem lze podat také námitky (vlastník nemovitosti sousedící s plochou dotčenou změnou č.4).   ÚP_Klecany,_změna_č.4_-_připomínky (3).docx (17149) 2019_vzor_námitky (1).doc (18432)  

Podání připomínek ve věci regulačního plánu BR4 KLECANY – U BÍLÉ ZDI města Klecany

09.04.2019 21:45
Podání připomínek ve věci regulačního plánu BR4 KLECANY – U BÍLÉ ZDI města Klecany.docx (23106)

Připomínky k úpravám mokřadu

12.12.2018 15:14
Předkládám tímto připomínky k DUR pro úpravy mokřadu u bývalé vodárny (Revitalizace mokřadu)   1. Retenční hráz a její problematika, zadržení vody a protipovodňová ochrana   Lokalita mokřadu u vodárny se z někdejšího extenzivního využívání vyvinula do podoby přírodě blízké. Prostor nad silnicí fungoval jako spontánní mokřad s tomu odpovídající biotou, a současně i jako málo kapacitní retenční prostor o nepatrné kubatuře. V důsledku geologických a pedologických poměrů se zde shromažďovala srážková voda z velké části příslušného povodí, která zvolna odtékala propustkem do níže položených částí pod silnicí. Těleso silnice tedy zčásti fungovalo jako retenční hráz, ačkoliv k tomu není dimenzováno a neodpovídá tomuto účelu po stavební stránce. Záměr na rozšíření tělesa silnice o násep s pochozí cestou, aby pak následně tato stavba mohla fungovat jako neoficiální kapacitní retenční hráz, je zcela neuvážený. Stavební průzkum silničního tělesa k dispozici není, proto je nutné se...

Zasedání zastupitelstva 15. 11. 2018

18.11.2018 10:13
Zasedání zastupitelstva, konané 15. 11. 2018 proběhlo v celkem klidné a pracovní atmosféře. Zastupitelka za „Žijeme  v Klecanech“ navrhla vyřadit  z programu bod „Záměr revitalizace území  mokřadu“, protože existovaly rozpory mezi podklady připravované akce, například na webu města  nebyla zveřejněna již zpracovaná Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění  (DUR), ve zveřejněných materiálech je zřetelný nepoměr v počtu zakreslených stromů a zejména v počtu stromů s vyšší dendrologickou hodnotou, není tedy zřejmý rozsah kácení stromů a za těchto podmínek, není možné záměr projednávat. Návrhu bylo vyhověno, projednání se odložilo a podklady budou před jednání zastupitelstva projednány na  pracovním zasedání, aby se s nimi seznámili všichni zastupitelé. Další zasedání bude začátkem prosince.  
Záznamy: 1 - 4 ze 68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prostor pro vaše komentáře

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

generic cialis | 09.11.2021

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis without a doctor prescription

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

cialis generic | 06.10.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a> cheap cialis

cialis otc mexico

Heicusa | 05.07.2021

<a href=https://vsaccutanev.com/>isotret</a>

how long does it take for cialis to work

Heicusa | 24.06.2021

<a href=https://gcialisk.com>cialis price[/url]

cialis generic capsules

Heicusa | 10.06.2021

<a href=https://fcialisj.com>cialis cheapest online prices[/url]

multiple cialis

Heicusa | 24.05.2021

<a href=https://vslevitrav.com/>levitra why so exspensive[/url]

cialis effects on women

Bubbash | 29.04.2021

<a href=https://ponlinecialisk.com/>buy cialis online usa[/url]

cialis trigger atrial fibrillation alternatives

Bubbash | 26.03.2021

[url=https://gcialisk.com/]cialis prices[/url]

hi zu bp

sildenafil 100 mg | 25.02.2021

https://genericviagragog.com sildenafil dosage

cialis 36 BEIBREHEK

Bubbash | 09.12.2020

Amoxicillin Ultran Dopypelo [url=https://xbuycheapcialiss.com/]best price cialis 20mg[/url] Annonylild Finasteride Acutane

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek