Programové priority „Žijeme v Klecanech“

 

Klecany jsou krásné místo k životu - plné pohody a krásné přírody, kterou si přejeme zachovat.

 

1. Město a jeho orgány – vytvořme komunikativní a přátelskou radnici. Mezi občany města jsou odborníci z různých oborů – chceme iniciovat otevřenou diskuzi, respektovat názory všech občanů, nejen zastupitelů.

2. Otevřená radnice – radnice hospodaří s penězi vás všech, proto máte právo spolurozhodovat o hospodaření obce až do poslední koruny. 

3. Vzdělání – využijme situace, kdy hledáme nového ředitele základní školy, k tomu, abychom změnili současný „šedivý“ zajetý stav! Soustředíme odborníky na problematiku, uděláme pozitivní změnu! Učit v Klecanech musí být natolik atraktivním zaměstnáním, aby zde bydlící učitelé nedojížděli za prací a děti aby nedojížděly za vzděláním do Prahy!

4. Zdravé prostředí pro život -  ochrana a péče o přírodu ve spolupráci s okolními obcemi. Ochrana před hlukem, zápachem a prachem s cílem udržet ekologickou rovnováhu a zajistit udržitelný rozvoj zakotvený ve strategickém a územním plánu.
Budujme rezidenční bydlení, a ne nové velkosklady!

5. Architektura a urbanismus – harmonické uspořádání města, kultivace a estetika veřejného prostředí, využití služeb městského architekta. Zaměříme se na větší bezpečnost vnitřního uspořádání města - ať už se jedná o zklidnění dopravy nebo o připojení Astraparku k městu tak, aby naše děti mohly do školy a ze školy bezpečně chodit samy.

6. Sociální a zdravotní služby – zlepšíme péči o seniory podporou terénní sociální služby. Budeme pečovat o neúplné rodiny s dětmi. Obnovíme otevřený nízkoprahový klub mládeže jako prevenci rizikového chování.  Vytvoříme mezigenerační prostor se sociálními a zdravotními službami.

7. Podpora služeb a podnikání - podpoříme drobné a střední podnikání, zjednodušíme podnikání v naší obci, usnadníme situaci drobným řemeslníkům (např. nízkými nájmy a podnikatelskými inkubátory v kasárnách)! Na společenské akce města budeme zvát klecanské podnikatele, aby formou stánkového prodeje prezentovali svoji činnost.