Jaromír Bratka

Jaromír Bratka

70 let, pracující důchodce

Jsem ochránce přírody, který sleduje a chrání ohrožené živočichy a rostliny. Mezi ohrožené patří i druh Homo sapiens. Za tím účelem chci chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty Klecan, a chránit krajinu jako základ života obyvatel.